Pol-slov.eu

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
 

Blok przyrodniczy
sprawozdanie galeria powrót


Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności   Realizacja przyrodniczej części projektu miała miejsce jesienią. W dniach 29 - 30 września młodzież ze Słowacji przyjechała do Ustrzyk Dolnych. W planach była wycieczka przyrodnicza na Kamienną Lawortę i Ostry Dział, gdzie o tej porze pięknie kwitną wrzosy oraz przejście ścieżką przyrodniczą z Zatwarnicy na Dwernik Kamień, do Nasicznego i na Przełęcz Nasiczniańską - miejsca szczególnie interesujące pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Niestety, pogoda zniweczyła plany; było zimno, deszczowo i wietrznie i musieliśmy realizować program alternatywny.

   Po przyjeździe gości do Ustrzyk Dolnych razem z nimi gościliśmy w Starostwie Powiatowym. Przywitał nas starosta p. Gąsior, który w swoim wystąpieniu wyraził radość z udanej współpracy między szkołami z Ustrzyk Dolnych i Giraltoviec, życzył młodzież wielu wrażeń, ciekawych spotkań i wyraził nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana. Koordynator projektu, p. Marek Andruch, opowiedział o projekcie i efektach jego dotychczasowej realizacji.

Następnie młodzież z opiekunami odwiedzili Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie z przewodnikami obejrzeli ekspozycję przedstawiającą florę, faunę, geologię i historię Bieszczadów. Po obiedzie odbyła się część teoretyczna warsztatów. Młodzież ze Słowacji opowiedziała o przyrodzie swego kraju poprzez prezentację walorów przyrodniczych słowackich parków narodowych i niektórych rezerwatów. Na koniec swojej prezentacji zaprosili wszystkich do interaktywnego konkursu wiedzy o przyrodzie Słowacji i okazało się, że młodzież całkiem sporo faktów zapamiętała. W drugiej części uczniowie z Polski opowiedzieli o Bieszczadzkim Parku Narodowy, jego roślinności i świecie zwierząt. Zaprezentowali też wyniki swoich badań terenowych dotyczących roślinności torfowiska wysokiego w Moczarach, fauny bezkręgowców w martwym drewnie oraz flory i fauny bieszczadzkich potoków. Słowacy otrzymali książki, foldery i wydawnictwa multimedialne Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Następnego deszczowego i chłodnego dnia pojechaliśmy zwiedzać zespół parkowy zamku w Krasiczynie z pięknymi lipami, żywotnikami, dębami, ciekawymi okazami jałowica wirginijskiego, dębu wielkoowocowego, korkowca amurskiego, cypryśników błotnych, tulipanowca amerykańskiego i miłorzębów.
Potem pojechaliśmy do arboretum w Bolestraszycach. Tam pani przewodnik oprowadziła nas pokazując i omawiając wiele atrakcyjnych i interesujących roślin. Zwiedziliśmy też znajdujące się na terenie arboretum muzeum z ekspozycją owadów, muszli mięczaków, ptaków i ciekawymi zbiorami paleontologicznymi.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się krótko w Przemyślu, potem wróciliśmy do Ustrzyk Dolnych i pożegnaliśmy się na tydzień.
   W słoneczny czwartek 07 października gościli nas Słowacy. Razem z nimi byliśmy w rezerwacie przyrody Pod Beskydom w Nižnej Poliance, rezerwacie Becherovská tisina i w miejscu źródeł Ondawy, gdzie stoi pamiątkowa tablica z 1934 roku.
W Nižnej Poliance spotkał się z nami pan starosta, przyrodnik z zamiłowania, i opowiedział o ciekawych przyrodniczo miejscach w okolicy i o jej historii oraz podarował nam mapki i inne publikacje o tym terenie.

   Po obiedzie pojechaliśmy do Bardejova. Tam zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze i podziwialiśmy piękny bardejowski rynek. Tam też pożegnaliśmy się i Słowacy odjechali do Giraltoviec, a my - pełni wrażeń - do Ustrzyk Dolnych.

        Małgorzata Wyderkowska
 
 
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk+/- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za poPrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 "