Pol-slov.eu

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
 

Blok geograficzny
sprawozdanie galeria prezentacje powrót


Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności   Moduł geograficzno - krajoznawczy realizowany był podczas dwóch majowych spotkań. Pierwsze, dwudniowe (11 - 12 maja 2010 r.), prowadzone było na Słowacji i miało na celu przybliżenie środowiska geograficznego pogranicza polsko - słowackiego. Zadanie to realizowano na warsztatach, na których uczniowie zaprezentowali swoje miejsce zamieszkania, środowisko przyrodnicze najbliższych okolic, obszary chronione, a także zagospodarowanie omawianych terenów.

   Po prezentacjach, młodzież przystąpiła do części praktycznej zajęć wykonując ćwiczenia z GPS oraz opracowując zadania na przygotowanych wcześniej mapach konturowych (szczególnie ważna była tu wzajemna pomoc, którą uczniowie udzielali sobie, podczas ustalania położenia charakterystycznych obiektów). Wszystko to służyć miało dokładnemu zapoznaniu się z trasą zaplanowanych wycieczek krajoznawczych.

   Drugi dzień na Słowacji (12 maja 2010 r.) rozpoczął się wycieczką w okolice Giraltoviec, a zakończył koncertem w szkole muzycznej, do której uczęszczają słowaccy gimnazjaliści. W tym dniu szczególnie ciekawą okazała się ścieżka dydaktyczna w Pavlovcach, gdzie polscy licealiści mogli dowiedzieć się o historii regionu, obejrzeć oryginalne retorty, drewniane koryta do transportu drewna wzdłuż stoku, drewniane rzeźby (w tym rzeźbę cesarzowej Marii Teresy), a ponadto szkółki leśne, wodospady i różne ciekawe geomorfologiczne formy terenu.

   20 maja 2010 r. odbyła się druga z wycieczek krajoznawczych - tym razem po stronie polskiej. Trasa prowadziła z Ustrzyk Dolnych przez Myczkowce - Solinę - Buk - Cisną - Przysłup - Ustrzyki Górne do Ustrzyk Dolnych. Uczniowie zwiedzali Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych, miniaturowe świątynie w Centrum Kultury Ekumenicznej, zaporę szczytowo-pompową w Solinie, nieistniejące już Jeziorko Szmaragdowe w rezerwacie Sine Wiry, a także Cisną i okolice. Ze względu na pogarszającą się pogodę nie udało się wyjść na Połoninę Caryńską, a nawet obejrzeć Bieszczadów z punktów widokowych. Udało się natomiast zjeść smaczny obiad w stylowej karczmie "Łemkowyna" w Cisnej.

   Zajęcia realizowane w ramach modułu geograficznego pozwoliły uczniom lepiej poznać pogranicze polsko - słowackie, a także zmobilizować uczniów do pracy i odpowiedzialności za wspólne działania.    Zgodnie z założeniami i terminarzem projektu w drugiej połowie kwietnia 2010 roku odbył się i został w pełni zrealizowany moduł historyczny projektu.

      Kamila Walasek
 
 
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 "