fot. Kamila Walasek

Zemplinske Hamre

              

                Miejscowość u północnego podnóża masywu Wyhorlat, z której biorą początek szlaki turystyczne m. in. na Sniński Kamień i do Morskiego Oka. W przeszłości funkcjonowała tu – założona przez Jozefa Rholl‘a w 1841 roku – odlewnia żelaza. Dziś pozostał po niej tylko pamiątkowy kamień do odlewania żelaza.

                Obec sa nachádza na severnom úpätí Vihorlatu, kde začínajú turistické trasy, napr. na Sninský kameň alebo na Morské oko. V minulosti tu existovala zlievareň železa založená Jozefom Rhollom v roku 1841. Dnes po nej ostal iba pamätný kameň.

                A village in northern foothills of the Wyhorlat massif. There is the start of hiking trails for Sniński Stone and the Morskie Oko. In the past, an iron foundry founded by Joseph Rholl functioned there. Today, only memorial stone to cast iron has survived.