fot. Andrzej Szczerbicki

Zagórz
Ruiny kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych
Zrúcaniny kostola a kláštora Bosých Karmelitánov
The ruins of the church and convent of Discalced Carmelites

              

                Wybudowany na początku XVIII wieku zespół klasztorny pełnił funkcje obronne i składał się z kilku obiektów: kościoła, klasztoru, budynku dla gości, szpitala dla weteranów wojskowych, wozowni. Po pożarze w 1822 nigdy nie został odbudowany, do dziś zachowały się pojedyncze ściany budynków, fragmenty sklepień i część muru obronnego .

                Postavený začiatkom 18. storočia. Kláštorný komplex plnil obrannú funkciu a tvorilo ho niekoľko objektov: kostol, kláštor, obytné domy pre hostí, nemocnica pre vojnových veteránov, vozovne. Po požiari v roku 1822 nebol už nikdy opravený a do dnešných čias sa zachovali ojedinelé časti obydlí, fragmenty pivníc a časť hradobného múru.

                Built in the early eighteenth century, the monastery served as a defense, and consisted of several buildings: a church, convent, a building for visitors, a hospital for military veterans, coach house. After a fire in 1822, it has never been rebuilt, to this day single building walls, arches and fragments of the defensive wall have survived.