fot. Kamila Walasek

Wołosate
Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego
Klasický chov Huculského koňa
Hucul Horse Breeding

              

                Ośrodek ruchu turystycznego
Niewielki ośrodek ruchu turystycznego u południowego podnóża Tarnicy ze schroniskiem, polem namiotowym i punktem informacyjnym BdPN. Początek szlaków turystycznych m. in. na Tarnicę i Rozsypaniec oraz ścieżki przyrodniczo-historycznej „Wołosate-Tarnica”.

                         Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego
Stadnina należy do Bieszczadzkiego Parku Narodowego i zajmuje się hodowlą konia huculskiego, odpornego na trudne warunki środowiska i ciężką pracę w terenie górskim. Ośrodek proponuje naukę jazdy konnej, krótkie przejażdżki w terenie dla początkujących i kilkudniowe rajdy po wyznaczonych szlakach dla zaawansowanych jeźdźców.

                Stredisko turistického (cestovného) ruchu
Neveľké stredisko sa nachádza v južnej časti Tarnice s turistickou chatou, campingom a informačným centrom BdPN. Začína tu turistická trasa na Tarnicu a Rozsypanec ako aj prírodno-historický chodník „Wolosate – Tarnica“.

                         Klasický chov Huculského koňa
Plemenné stádo patrí do Biesčadského národného parku, kde sa zaoberajú chovom Huculského koňa. Je odolný v namáhavých podmienkach prostredia a ťažkých prácach v horskom teréne. Stredisko propaguje výučbu jazdy na koni, krátke prechádzky v teréne pre začiatočníkov i niekoľkodňové preteky po vyznačených trasách pre pokročilých jazdcov.

                Tourist centre
A small tourist resort at the southern foot of Tarnica with a hostel, campsite, and information point of the Bieszczady National Park. It is the start of tourist trails including the Tarnica and Rozsypaniec and historical-nature trail "Wołosate-Tarnica".

                         Hucul Horse Breeding
A stud belongs to the Bieszczady National Park and breeds Hucul horses, which are resistant to harsh environmental conditions and hard work in the mountainous terrain. The resort offers horseback riding lessons, a short ride for beginners and several-day-long rides on set horse trails for advanced riders.