fot. Kamila Walasek

Ustrzyki Górne
Muzeum Turystyki Górskiej
Múzeum horskej turistiky
Tourist centre

              

                Muzeum Turystyki Górskiej
Muzeum powstało w 1991 roku i mieści się w „Zielonym Domku”. Przedstawia rozwój turystyki w Bieszczadach po II wojnie światowej (Izba I), a także historię turystyki w Karpatach Wschodnich oraz działalność polskich organizacji turystycznych na Kresach Wschodnich do wybuchu II wojny światowej (Izba II). W muzeum można również obejrzeć ekspozycje związane z kulturą Hucułów, Łemków i Bojków.

                         Ośrodek ruchu turystycznego
Niewielki ośrodek ruchu turystycznego położony na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej. Oferuje noclegi w hotelu, schronisku i na polu namiotowym. Początek szlaków turystycznych oraz czterech ścieżek przyrodniczych „Ustrzyki Górne-Wołosate” i „Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch” „Wielka Rawka” „Połonina Caryńska”. Siedziba Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego

                Múzeum horskej turistiky
Múzeum bola založené v roku 1991 a nachádza sa v „Zelenom dome“. Predstavuje rozvoj turistiky v Biesčadách po 2. svetovej vojne (izba č. 1) a tiež históriu turistiky vo Východných Karpatoch. Predstavuje najmä činnosť poľských turistických organizácií na východných hraniciach do vypuknutia 2. svetovej vojny (izba č. 2). V múzeu si možno obzrieť expozície zviazané s kultúrou Hucułów, Łemków a Bojków.

                         Stredisko turistického (cestovného) ruchu
Neveľké stredisko sa nachádza na trase biesčadského okruhu. Zabezpečuje ubytovanie v hoteli, turistickej ubytovni, v campingu. Začínajú tu turistické trasy ako aj štyri prírodopisné chodníky: „Ustrzyki Górne-Wołosate” a „Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch”, „Wielka Rawka” a „Połonina Caryńska”. Sídli tu aj riaditeľstvo Biesčadského národného parku.

                Museum of Mountain Tourism
The museum was founded in 1991 and it is located in the “Green House”. It displays the development of tourism in the Bieszczady Mountains after World War II (Chamber I), the history of tourism in the Eastern Carpathians and the activities of Polish touristic organizations in eastern Poland until the outbreak of World War II (Chamber II). The museum also presents exhibitions connected with the culture of Hutsuls, Lemkos and Boykos.

                         Tourist centre
A small tourist resort located on the Bieszczady ring road. It offers accommodation in a hotel, hostel and campsite. It is the start of tourist trails and four nature trails.