fot. Kamila Walasek

Snina
posąg Herkulesa
socha Herkula
statue of Hercules near palace

              

                Klasycystyczny pałac
Zbudowany w latach 1781 – 1800 przez ówczesnego właściciela Sniny i odlewni żelaza w Zemplínske Hámre – Józefa Rholla. Po II wojnie światowej mieściła się tu szkoła. Przed tylną elewacją posąg Herkulesa, wykonany w 1841 roku z zemplińskiego żelaza. Całość otoczona parkiem z cennymi okazami drzew. Obecnie, pozostawiony bez opieki, niszczeje.

                          Galeria MIRO - Galeria Andrej Smolak
Galeria Andrej Smolak działająca w Sninie od 1993 roku jest oddziałem MIRO Gallery założonej w Berlinie przez Miro Smolaka. Można tu obejrzeć dzieła współczesnego malarstwa z całego, m. in.: Picassa, J. Miro, S. Dali, M. Chagalla, Andy Warhola

                Klasicistický kaštieľ
Postavený v rokoch 1781 – 1800 vtedajším vlastníkom Sniny a zlievarne železa v Zemplínskych Hámroch Jozefom Rhollom. Po 2. svetovej vojne tu bola umiestnená škola. Pred zadnou vyvýšeninou je socha Herkula vyrobená v roku 1841 zo zemplínskeho železa. Kaštieľ obkolesuje park s cennými druhmi drevín. V súčasnosti je kaštieľ bez oficiálnej starostlivosti a chátra.

                          Galéria MIRO - Galéria Andreja Smolaka
Galéria Andreja Smolaka pôsobiaca v Snine od roku 1993 je pobočkou Galérie MIRO založenej v Berlíne Miroslavom Smolakom. Je tu možné vzhliadnuť diela súčasného maliarstva: Picassa, J. Miro, S. Dali, M. Chagalla, A. Warhola ...

                Classicistic palace
Built between 1781 - 1800 by Joseph Rholl who was at that time the owner of Sniny and iron foundries in Zemplínske Hámre. After World War II it housed a school. In front of the rear elevation there is the statue of Hercules, made of zemplińskie iron in 1841. The whole is surrounded by a park with rare trees. Currently, left unattended, it has been deteriorating.

                          MIRO Gallery - Andrej Smolak Gallery
The Gallery of Andrej Smolak has been in Sniny since 1993, it is a branch of Miro Gallery, founded in Berlin by Miro Smolak. One can see the works of contemporary art among other things of Picasso, Miro J., S. Dali, M. Chagall, Andy Warhol.