fot. Andrzej Szczerbicki

Smolnik
Cerkiew grekokatolicka p.w. Michała Archanioła
Gréckokatolícka cerkva Sv. Archanjela Michala
Orthodox Greek Catholic Church St. Michael the Archangel

              

                Wybudowana w 1791 roku. Jest jedynš ocalałš w Polsce (w pierwotnym miejscu) cerkwiš w tzw. stylu bojkowskim (trójdzielna, z nawš, prezbiterium i przedsionkiem). Jest również jedynš budowlš pozostałš z nieistniejšcej dziœ wsi Smolnik. Obecnie użytkowana przez koœciół rzymskokatolicki.

                Postavená bola v roku 1791. Je jedinou cerkvou v Požsku stajacou na pôvodnom mieste v tzv. bojkowskom štýle (trojdielna – chrámová loď, presbytérium a predsieň). Je taktiež jedinou stavbou, ktorá ostala z už neexistujúcej dediny Smolnik. V súčasnosti sa používa ako rímskokatolícky kostol.

                Built in 1791. It is the only survived church in Poland (in the original location) in the so-called Boyko style (three parts, with a nave, chancel and porch.) It is also the only building remaining from the now defunct village Smolnik. Currently it is used by the Roman Catholic church.