fot. Kamila Walasek

Sedliska
Ruiny zamku Cziczawa
Zrúcaniny hradu Čičava
Castle ruins Cziczawa

              

                Zamek wybudowany w XIII wieku w celu obrony drogi do Polski. Największy rozkwit przeżywał na przełomie XVI i XVII wieku. Po upadku powstania Rakoczego w 1711 roku, został zniszczony przez wojska austriackie. Położony jest na południe od zbiornika wodnego – Domaša. Prowadzą do niego kamienne schody.

                Hrad bol postavený v 13. storočí na ochranu cesty do Poľska. Najväčší rozkvet zaznamenal na prelome 16. a 17. storočia. Po porážke Rákocziho povstania v roku 1711 bol zničený rakúskymi vojskami. Nachádza sa na juh od vodnej nádrže Domaša. Vedú k nemu kamenné schody.

                The castle was built in the 13th century to defend the road to Poland. It experienced the full boom at the turn of the sixteenth and seventeenth centuries. After the Rákóczi uprising in 1711, it was destroyed by Austrian troops. It is located to the south of Domaš, which is a water body. Stone stairs lead to the ruins.