fot. Kamila Walasek

Rymanów Zdrój
Uzdrowisko
Ozdravovňa – kúpele
Spa

              

                Uzdrowisko
Uzdrowisko rozwinęło się w oparciu o specyficzny mikroklimat oraz odkryte w 1876 roku źródła mineralne – „Klaudia”, „Celestynka”, „Tytus”. Leczy się tutaj m. in choroby układu oddechowego, układu krążenia, otyłość. Atrakcją Rymanowa jest także jego zabytkowa zabudowa, która obejmuje m. in. Dom Zdrojowy, sanatoria, pensjonaty z XIX i początku XX wieku oraz park zdrojowy.

                         Synagoga
Wzniesiona w pobliskim Rymanowie w l połowie XVII wieku. Jest najstarszą świątynią żydowską na Podkarpaciu i jedną z najstarszych w Polsce. W czasie II wojny światowej zamieniona na magazyn, a następnie uszkodzona podczas działań wojennych. Od 2005 remontowana – służy chasydom pielgrzymującym do grobu cadyka Menachema Mendla, a także jako centrum edukacji. W Rymanowie warto odwiedzić także kirkut, na którym zachowało się kilkaset macew, w tym najstarsza z 1615 roku

                Ozdravovňa – kúpele
Rozvoj ozdravovne nastal vďaka špecifickému ovzdušiu a najmä v roku 1876 odkrytým minerálnym prameňom „Klaudia“, „Celestynka“, „Tytus“. Liečia sa tu choroby dýchacích ciest, obehového systému, obezita. Atraktívne v Romanowe je jeho vybavenie – Kúpeľný dom, sanatóriá, penzióny z 19. a začiatku 20. storočia ako aj kolonáda.

                         Synagóga
Bola postavená v Rymanove v 1. polovici 17. storočia. Je najstaršou synagógou v Podkarpatsku a jedna z najstarších v Poľsku. V čase 2. svetovej vojny slúžila ako obchod, neskôr bola poškodená vojnovými udalosťami. Od roku 2005 slúži pobožným putujúcim k hrobu Menachema Mendla a tiež ako vzdelávacie centrum. V Rymanove si zaslúži pozornosť ešte kirkut (cintorín), na ktorom sa zachovalo niekoľko sto náhrobných kameňov – macew – z ktorých najstarší je z roku 1615.

                Spa
The spa was based on the microclimate, and a mineral spring discovered in 1876. Respiratory and cardiovascular diseases, obesity are treated there. Rymanów tourist attraction is also its historic buildings, such as Spa House, sanatoriums, boarding houses from the nineteenth and early twentieth century and the spa park.

                         Synagogue
Built in the first half of the seventeenth century. It is the oldest Jewish temple in Podkarpacie province and one of the oldest in Poland. During the Second World War turned into a warehouse and damaged during the war. Since 2005, it has been renovated – it serves Hasidim pilgrimage to the grave of Menachem Mendel tzadik, as well as a center of education. In Rymanów, worth seeing is also the cemetery, where several hundred tombstones have been preserved, including the oldest one from 1615.