fot. Kamila Walasek

Rusky Potok
Cerkiew grekokatolicka p.w. Michała Archanioła
Gréckokatolícka cerkva Sv. Michala Archanjela
Orthodox Greek Catholic Church St. Michael the Archangel

              

                Zbudowana w 1740 roku, trójdzielna, zrębowa z dwuspadowym dachem. Wewnątrz, na uwagę zasługują, m. in.: barokowy ikonostas, późnobarokowe świeczniki z XVIII wieku oraz pisane cyrylicą XVII-wieczne księgi liturgiczne. Drzwi prowadzące do świątyni zbito z desek, ułożonych w rybią łuskę.

                Zrubová, trojdielna stavba s dvojitou strechou postavená v roku 1740. V interiéri si pozornosť zaslúži barokový ikonostas, pozdnobarokové svietniky z 18. storočia a najmä v cyrilike písané liturgické knihy zo 17. storočia. Dvere do svätyne sú zbité z dosák v tvare rybacích šupín.

                Built in 1740, three-part, of tree-log structure with gable roof. Inside attention is attracted to a Baroque iconostasis, baroque chandeliers from the eighteenth century and the Cyrillic seventeenth-century liturgical books. The door leading to the temple was nailed together of boards arranged in fish scales.