fot. Andrzej Szczerbicki

Równia
Cerkiew grekokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej
Gréckokatolícka cerkva Ochrany Matky Božej
Greek-Catholic church of Our Lady of Protection

              

                Zbudowana w I połowie XVIII wieku, remontowana w 1780 roku. Należy do nielicznych zachowanych w Bieszczadach cerkwi o trzech kopułach. Od 1976 roku użytkowana przez kościół rzymskokatolicki.

                Postavená v 1. polovici 18. storočia, opravená v roku 1780. Patrí k nemnohým v Biesčadách zachovaným cerkvám s tromi kopulami. Od roku 1976 je v rukách rímskokatolíckej cirkvi.

                Built in the mid-eighteenth century, renovated in 1780. It is one of the few preserved churches with three domes in the Bieszczady Mountains. Since 1976 it has been used by the Roman Catholic church.