fot. Kamila Walasek

Osadne
Cerkiew prawosławna p.w. Michała Archanioła
Pravoslávna cerkva Archanjela Michala
Orthodox church of Michael the Archangel

              

                Zbudowana w 1930 roku w stylu staroruskim. W krypcie świątyni, wyremontowanej w 2003 roku leżą szczątki 1025 carskich żołnierzy z pierwszej wojny światowej. W Osadnem bierze początek szlak turystyczny do Polski (Balnica).

                Vybudovaná bola v roku 1930 v staroruskom štýle. V krypte svätyne, zrekonštruovanej v roku 2003, ležia telesné pozostatky 1025 vojakov z prvej svetovej vojny. V Osadnom začína niekoľko turistických chodníkov do Poľska (Balnica). z dediny Lipie.

                Built in 1930 in Old Russian style. In the crypt of the temple, renovated in 2003, lie the remains of 1025 tsarist troops from the First World War. In Osadné there is a tourist trail to Poland (Balnica).