fot. Kamila Walasek

Nova Sedlica
chyża bojkowska
Bojkovský“ dom
Boykos shack

              

                Położona w centrum wsi – tradycyjna drewniana chata, zrębowa, kryta strzechą z połowy XX wieku. W miejscowości początek wielu szlaków turystycznych prowadzących również w polskie Bieszczady.

                Stojí v centre obce – tradičná drevená stavba, zrubová s pokrytou strechou z polovice 20. storočia. V obci začína veľa turistických ciest vedúcich tiež do poľských Biesčad.

                Located in the center of the village - a traditional wooden chalet, treee-logged, thatch-roofed from the mid twentieth century. In the village, there is the start of many hiking trails leading also to the Polish Bieszczady mountains.