fot. Kamila Walasek

Nizny Komarnik
Cerkiew grekokatolicka p.w. Opieki Bogurodzicy
Gréckokatolícka cerkva Ochrany Bohorodičky
Orthodox Greek Catholic Church of the Protection of Mother of God.

              

                Zrębowa, typu bojkowskiego, zbudowana w 1938 roku. Charakterystycznym elementem w budowie jest dominacja środkowej części trójdzielnej bryły – nawy, która wyraźnie przewyższa prezbiterium i babiniec. Ikonostas z początku XVIII wieku przeniesiony z Trebisowa.

                Zrubová stavba bojkovského typu bola postavená v roku 1938. Charakteristickým elementom v cerkvi je dominantná stredná časť trojdielnej stavby – chrámovej lode, ktorá výrazne prevyšuje presbytérium a babinec. Ikonostas zo začiatku 18. storočia je prevezený z Trebišova.

                Tree-logged, boykos type, built in 1938. A characteristic element in the construction of the dominance of the middle part of the three-part mass - the nave, which clearly stands out from the chancel. The iconostasis of the early eighteenth century, transferred from Trebisow.