fot. Kamila Walasek

Zapora
Vodná nádrž
Dam

              

                Centrum Kultury Ekumenicznej
Położone na terenie Ośrodka Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego Caritas. Można tu podziwiać 140 miniatur najstarszych drewnianych kościołów, cerkwi prawosławnych, greckokatolickich, z terenów południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy ustawionych na 10 wzgórzach. Makiety przedstawiają architekturę Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków. Na terenie ośrodka można też zwiedzać powstały w 2010 r. Ogród Biblijny.

                         Zapora wodna
Budowę zapory o powierzchni 2 km2, długości 6 km i pojemności 11 mln m3 rozpoczęto w okresie międzywojennym, a ukończono dopiero w latach 1956-1960. Jest to zbiornik wyrównawczy dla elektrowni szczytowo pompowej w Solinie, gdzie nadmiar wód z jeziora Myczkowskiego w nocy przepompowywany jest do jeziora Solińskiego, a następnie wykorzystywany do produkcji energii w godzinach szczytu. W okolicy warto zwiedzić utworzone w latach 2003-2004 cztery rezerwaty przyrody: „Nad Jeziorem Myczkowieckim”, „Przełom Sanu pod Grodziskiem”, „Grąd w Średniej Wsi” oraz „Koziniec”.

                Centrum ekumenickej kultúry
Nachádza sa v priestoroch Rekreačno-rehabilitačného strediska Caritas. Je tu možné vzhliadnuť 140 miniatúr najstarších drevených pravoslávnych a gréckokatolíckych kostolíkov z oblasti juhovýchodného Poľska, Slovenska a Ukrajiny postavených na 10-tich vŕškoch. Makeky predstavujú pogórzanskú, doliniansku, lemkówsku a bojkówsku architektúru. V priestoroch strediska možno tiež vzhliadnuť „Biblickú záhradu” vytvorenú v roku 2010.

                         Vodná nádrž
Nádrž o rozlohe 2 km2, dĺžke 6 km a objeme 11 miliónov m3 vody začali budovať v medzivojnovom období a dokončená bola až v rokoch 1956 – 1960. Je to vyrovnávacia nádrž pre elektráreň v Solinie, kde nadbytok vody z Myczkowského jazery sa v noci prepumpováva do Solińského jazera, a potom sa postupne využívaná na výrobu energie v hodinách kulminácie vody. Na okolí je hodno videť 4 prírodné rezervácie vytvorené v rokoch 2003 – 2004: „Nad Jeziorem Myczkowieckim”, „Przełom Sanu pod Grodziskiem”, „Grąd w Średniej Wsi”, ako aj „Koziniec”.

                Cultural Center of the World
Located in the Leisure Centre - Caritas Rehabilitation. Here one can see 140 miniatures of the oldest wooden churches, Orthodox churches, Greek Catholic, from areas of south-eastern Poland, Slovakia and Ukraine churches placed on 10 hills. Mock-ups show the architecture of Pogórzan, Dolinians, Lemkos and Boykos. In the resort one can also visit the Biblical Garden created in 2010

                         Dam
The construction of the dam with the surface of 2 square kilometers, a length of 6 km and a capacity of 11 million m3 started in the interwar period, and it was completed in 1956-1960. It is the expansion tank for pump-storage power station in Solina, where at night excess of water from the lake Myczkowskie is pumped into the lake Solina, and then it is used to produce energy during the rush hour.