fot. Kamila Walasek

Majdan

              

                Kolejka wąskotorowa
Kolejka wąskotorowa powstała w latach 1890-1895 na potrzeby rozwijającego się tu przemysłu drzewnego, łączyła Nowy Łupków z Majdanem (dawny przysiółek Cisnej). W różnych okresach jeździła również na odcinkach Rzepedź – Smolnik oraz Majdan – Kalnica z przedłużeniem do Wetliny. Od 1996 roku pozostaje pod opieką Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej i wozi turystów na trasach: Majdan – Przysłup, Majdan – Balnica i Majdan – Smolnik. W budynku stacji salka muzealna.

                Úzkokoľajová železnička
Trať bola postavená v rokoch 1890 – 1895 pre potreby rozvíjajúceho sa drevárskeho priemyslu a spájala Nový Lupkow s Majdanom. V rôznych obdobiach premávala aj na trati Rzepedź – Smolnik, Majdan – Kalnica z predĺžením trate do Wetliny. Od roku 1996 je pod správou nadácie Biesčadskej lesnej železnice a preváža turistov na trasách: Majdan – Przysłup, Majdan – Balnica a Majdan – Smolnik. V budove stanice je muzeálna miestnosť.

                Narrow-gauge railway
Narrow gauge railway was built between 1890-1895 for the purpose of developing timber industry here, it connected New Slate with Majdan (former Cisna hamlet). At various times it also went on the sections Rzepedź - Smolnik and Majdan - Kalnica the extension of the Wetlina. Since 1996, it has been under the care of the Foundation Bieszczady Forest Trails, and it takes visitors on routes: Majdan - Przysłup, Majdan - Majdan and Balnica - Smolnik. In the station building there is a small exhibition room.