fot. Andrzej Szczerbicki

Łopienka

              

                Cerkiew grekokatolicka p.w. Paraskewy
Przed II wojną światową słynne sanktuarium kultu maryjnego w Bieszczadach, do którego ściągali pielgrzymi, nie tylko z Polski, ale również Słowacji i Węgier. Cerkiew zbudowana w 1757 roku aby pomieścić ikonę Matki Bożej, która ukazała się w Łopience w koronie starej lipy. Od 1954 r. – po wysiedleniu mieszkańców – świątynia zaczęła niszczeć, a cudowny obraz przeniesiono do kościoła w Polańczyku. Od 1983 r. odbudowywana i remontowana. W 2000 r. powróciła kopia cudownej ikony Matki Bożej.

                Gréckokatolícka cerkva Sv. Paraskewy
Pred 2. svetovou vojnou to bolo veľmi známe sanktórium – svätostánok mariánskeho kultu v Biesčadách, do ktorého sa schádzali pútnici nielen z Poľska, ale aj zo Slovenska a Maďarska. Cerkva bola postavená v roku 1757, aby v nej umiestnili ikony Matky Božej, ktorá sa ukázala v Lopienke v korune starej lipy. Od roku 1954 – po vysídlení obyvateľov obce – svätyňa začala chradnúť a skvostný obraz bol prenesený do kostola v Polańczyku. Od roku 1983 bola cerkva prebudovaná a opravená. V roku 2000 bola do cerkvi vrátená aj kópia vzácnej ikony Matky Božej.

                Orthodox Greek Catholic Church Paraskeva
Before WWII, it had been the famous sanctuary of Veneration of Our Lady in the Bieszczady Mountains, to which pilgrims came, not only from Poland, but also from Slovakia and Hungary. Orthodox church was built in 1757 to place the icon of Our Lady, which appeared in Łopienka in the crown of the old lime tree. Since 1954 - after the expulsion of the inhabitants - the temple began to deteriorate, and the miraculous image was moved to the church in Polanczyk. Since 1983, it was rebuilt and renovated. In 2000, a copy of the miraculous icon of Our Lady returned.