fot. Kamila Walasek

Iwonicz Zdrój
Uzdrowisko
Ozdravovňa – kúpele
Spa

              

                Jedno z najstarszych polskich uzdrowisk. Już w 1578 roku zwrócono uwagę na lecznicze właściwości występujących tu wód mineralnych: chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe, jodkowe i bromkowe. Ośrodek specjalizuje się w leczeniu osteoporozy, łuszczycy i otyłości. Miasteczko posiada również oryginalną, drewnianą zabudowę uzdrowiskową z XIX wieku i początków XX wieku z dobrze zachowanym układem przestrzenny. Wśród budynków na uwagę zasługują: Dom Zdrojowy, Stary Pałac, Stare Łazienki, Willa Bazar oraz pensjonaty m. in.”Bazar”, „Belweder”, „Biały Orzeł”.

                Jedna z najstarších poľských ozdravovní. Už v roku 1578 vzbudili pozornosť liečivé vlastnosti tu vyvierajúcich minerálnych vôd chlorovodíkových, jódových a brómových. Kúpele sa špecializujú na liečenie osteoporózy, obezity a iné. V mestečku sa nachádza tiež originálna drevená zástavba drevených liečebných domov z 19. a začiatku 20. storočia. Pozornosť si zaslúžia tieto liečebné domy: „Dom Zdrojowy“, „Stary Pałac“, „Stare Łazienki“, „Willa Bazar“ a aj niektoré penzióny: „Bazar”, „Belweder”, „Biały Orzeł”.

                One of the oldest Polish spas. Already in 1578, attention was drawn to the healing properties of mineral waters found there: Chloride-bicarbonate-sodium iodide and bromide. The resort specializes in the treatment of osteoporosis, psoriasis and obesity. The town also has original wooden spa buildings from the nineteenth century and early twentieth century with well preserved spatial layout. There are the noteworthy buildings: Bath House, Old Palace, The Old Baths, House Bazaar.