fot. Andrzej Szczerbicki

Hanusovce nad Toplou
Muzeum Krajoznawcze
Okresné múzeum
National History Museum

              

                Założone w roku 1975, mieści się w renesansowo-barokowym pałacu. Muzeum prezentuje przyrodę i historię powiatu Vranov nad Topľou.


                Založené bolo v roku 1975 a nachádza sa v renesenčno-barokovom kaštieli. V múzeu sa nachádza prírodovedná a historická expozícia okresu Vranov nad Topľou.

                National History Museum founded in 1975, it is housed in a Renaissance-baroque palace. The museum presents the nature and history of the county Vranov nad Topl’ou.