fot. Kamila Walasek

Bezmiechowa
Szybowisko
Szybowisko – stredisko bezmotorového lietania
Gliding resort

              

                Położone na górze Kamionka w paœmie Gór Słonnych. Przed II wojnš œwiatowš było największym oœrodkiem szybownictwa w Polsce prowadzonym przez Aeroklub Lwowski. Obecnie szybowisko pełni funkcję Akademickiego Oœrodka Szybowcowego i pozostaje pod opiekš Politechniki Rzeszowskiej. Organizowane sš tu przeloty widokowe szybowcami, na paralotniach oraz szkolenia na pilota paralotniowego. We wsi znajdujš się resztki parku i dworu, które sš częœciš ekomuzeum „Zielony Cień” poœwięconego m. in. życiu, mieszkajšcej tu do 1939 roku, poetki Marii Czerkawskiej.

                Nachádza sa na hore Kamionka v pásme Slaných hôr. Pred 2. svetovou vojnou bolo najväčším strediskom bezmotorového lietania v Požsku v správe Lwowského aeroklubu. V súčasnosti je Akademickým strediskom bezmotorového lietania pod správou Rzeszowskej polytechniky. Organizujú sa tu vyhliadkové lety vetroňmi a klzákmi, paraglaiding, ale aj výcvik pilotov. V obci sa nachádza ekomúzeum „Zelený tieň“, ktorého súčasou je torzo parku a dvora, v ktorom do roku 1939 žila poetka Mária Czerkawska.

                Gliding resort, situated on top of Kamionka mountain in the range of the Słonne Mountains. Before World War II, it had been the largest center for gliding in Poland conducted by the Lvov flying club. Gliding resort currently serves as the Academic Center for Gliding and remains under the care of Rzeszow University of Technology. There are organized scenic glider, paraglider flights and training for the paragliding pilot. In the village, there are remnants of the park and mansion, which is part of ecomuseum.